Laatulupaus

Laatulupaus
Liikennepalveluja koskeva laatulupaus
Liikenneluvan haltijan on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalvelujen laatu (liikennepalveluja
koskeva laatulupaus). Liikenneluvan haltijan on valvottava liikennepalveluja koskevan
laatulupauksensa toteutumista.
Mattilan Liikenne Oy antaa asiakkailleen laatulupauksen joukkoliikennelain 48 § mukaisesti.
Valvomme jatkuvasti omaa toimintaamme niin, että lupauksessa annetut kohdat täyttyvät.

Tarjottavat liikennepalvelut
Mattilan Liikenne Oy tarjoaa aikataulunmukaista henkilöliikenteen reittikuljetusta, koulu- ja
tilausajopalveluja ja ostoliikennepalveluja.

Reittiliikennepalvelut
Liikennöimme tällä hetkellä reittiliikennettä Taavetti (Luumäki) – Kouvola välillä sekä
Mäntsälässä.

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Ilmoitamme palveluistamme nettisivustollamme www.mattilanliikenne.fi.
Mahdollisista muutoksista tai peruutuksista ilmoitamme puhelimitse suoraan varauksen
tehneille asiakkaillemme tai heitä edustaville tahoille. Yleisistä muutoksista tiedotamme
nettisivustollamme tai asiakkaille sähköpostitse jaettavalla tiedotteella.

Matkaliput ja niiden hinnat
Maksuiksi reittiliikenteessä käyvät kaikki Oy Matkahuolto Ab:n myymät liput, joiden
hintatiedot on saatavissa osoitteesta http://www.matkahuolto.fi tai
www.mattilanliikenne.fi

Ammattitaitoinen henkilökunta
Kuljettajamme ovat kokeneita asiakaspalvelijoita ja osaavat huomioida kuljetuksissa myös
erityisryhmät. Lisäksi kuljettajamme ovat mukana EU:n ammattipätevyysdirektiivin
mukaisissa koulutuksissa. Kuljettajamme osaavat huomioida myös erilaiset
turvallisuusnäkökulmat mm. koululaiskuljetuksissa.

Käytössä olevat ajoneuvot
Noin 20kpl 16-66 paikkaista linja-autoa, joista kaikki on varustettu istuinpaikkakohtaisilla
turvavöillä ja alkolukoilla. Isoissa linja-autoissa on lisäksi wc:t, dvd-, video- ja
ilmastointilaitteet. Asiakas voi tarvittaessa yhdistää oma läppärinsä näkymään auton
näyttöruuduilla.
Huollamme ja kunnostamme autojamme säännöllisesti sekä siivoamme ne jokaisen käytön
jälkeen. Lisäksi aika ajoin toteutamme suursiivoukset lattianvahauksineen ja penkkien sekä
verhojen pesuineen.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Suurin osa asiakaspalautteesta tulee yleensä suoraan kuljettajille,
toimistohenkilöstöllemme tai yrityksen sähköpostiin. Lisäksi nettisivustollamme on
yhteydenotto/palautelomake.

Reklamaatiot
Toivomme asiakkaidemme ilmoittavan välittömästi liikennöintiämme tai muuta
toimintaamme koskevista ongelmatilanteista, jotta voimme reagoida pikaisesti.
Hyvää Matkaa Mattilan Liikenne Oy:n kyydissä!